Flash Player gerekli.

Get Adobe Flash player
 » Moleküler Biyoloji & Genetik » TaKaRa » Real Time qPCR Kitleri - SYBR Belirleme

Retrovirus Titer Set (for Real Time PCR)
 
SYBR Premix DimerEraser (Perfect Real Time)
 
SYBR Premix Ex Taq (Tli RNaseH Plus)
 
SYBR Premix Ex Taq II (Tli RNase H Plus)