Flash Player gerekli.

Get Adobe Flash player
 » Moleküler Biyoloji & Genetik » TaKaRa » PCR Ürünleri - Patojen Saptama ve Tarama Kitleri

Bakteriyel Patojenler için PCR Primer Setleri
 
Bakteriyel Patojenler için Pozitif Kontrol Şablonu
 
Bakteriler için PCR Tarama Kitleri
 
Campylobacter PCR Saptama ve Tarama Kitleri
 
Multiplex PCR O157/Verostoksin Genleri Saptama Kit
 
O 157 (Verocytotoxin Genes) One
Shot PCR Screening
 
O 157 (Verocytotoxin Genes) One
Shot PCR Typing Ki
 
O 157 (Verositotoksin Genleri) PCR Tarama Seti
 
O 157 (Verositoksin Genleri) PCR Tiplendirme Kiti
 
Enzyme Set A for the HPV Typing Set
 
Beta globin (İnsan) Control Primer Seti
 
Papillomavirus (insan) PCR Saptama Seti
 
Papillomavirus (insan) PCR Tiplendirme Seti