Takara Bio firması, ilk restriksiyon enzim ürününü 1979 yılında Japon pazarına tanıttı. O zamandan bu yana Takara, dünya çapında fen bilimleri araştırmaları için yüksek kaliteli ürünler üretmek için geniş bir üretim hattı geliştirmiştir.


Takara Bio, dünya çapında birçok önemli PCR patentini almış, yüksek performanslı PCR ve kitlerinin üretimi için haklı bir üne sahip olmuştur. Takara, geniş bir yelpazede restriksiyon enzimleri de dahil olmak üzere klonlama ve ekspresyon  kitleri, gen ekspresyon sistemleri, dizileme ve mutasyon kitleri, glikobiyoloji ve protein analiz reaktifleri ve yüksek verimli gen transferi için reaktifler üretmektedir. Restriksiyon enzimi üretimine başladıktan bu yana, yirmi yıldır Japonya'da yerli üretici olarak, Takara dramatik ve devrimci bir şekilde biyoteknoloji alanında gelişmelere tanıklık etti. Bu alanda ilerlemeler kaydedildi, insan genom analizi projeleri, ex vivo gen tedavisinin kalıtsal bir hastalık olan çocuklarda genetik bir kusuru düzeltmek için hayal edilemeyecek kadar kısa zaman dilimlerinde tamamlanması sağlayan değişikler görüldü.


Takara Shuzo Co yeniden bir yapılanmayla 1 Nisan 2002 yılında biyoteknoloji odaklı bir şirket olarak Takara Bio Ltd olarak kurulmuştur. Biyoteknoloji yoluyla insan sağlığının iyileştirilmesi için koşul olarak tüm kaynaklar sadece biyoteknoloji üzerine yoğunlaştırılmıştır. Bu sayede küresel biyoteknoloji pazarının prestijli liderlik konumunda devam etmek ve oluşmaya devam eden sürekli teknolojik devrimler öncesinde yarar sağlamaktadır. Üç ana biyoteknoloji alanı üzerinde durulmaktadır; temel araştırma, tarım ve tıp.


Takara Bio Ltd. operasyonları tüm yönleriyle gerçek bir küresel şirket haline gelecektir. Tüm büyük milletlerden gelen bilim adamları geleceğin teknolojilerini geliştirmek için Takara Bio Ltd'de çalışacak ve diğer endüstri liderleri ile aktif stratejik ittifaklar yapılacaktır. Takara Bio Ltd, Kore ve Çin de dahil olmak üzere Doğu Asya boyunca iştirak ve bağlı ortaklıkları ile yakın ilişkide çalışır. Değişmez kurumsal felsefemiz; araştırma, keşifler ve teknoloji geliştirme yoluyla gelecekteki büyüme için sınırsız potansiyeli sürdürmeyi devam ettirmektir.

 

www.takarabioeurope.com