Lunginnov bir biyoteknoloji şirketidir.

  • 2009 yılında Dr. M. Delehedde ve Dr. P. Lassalle tarafından kurulmuştur.
  • € 244 500 sermayeyle kurulmuştur.
  • Kuzey Fransa’daki Campus de l’Institut Pasteur de Lille’de kurulmuştur.
  • Fransız Tanısal Sağlık Endüstrileri Birliği üyesidir.
  • 2010 yılından beri “Genç Yenilikçi Şirket” statüsünden faydalanmaktadır. 

 

Lunginnov endotelyal fonskiyon bozukluklarını (sepsis, kanser, COPD, vb.) araştırma ve teşhis amaçlı yenilikçi çözümler üretir.
  
Ana Misyon:

  • Endotelyal fonksiyon bozukluklarını (aktif, enflamatuvar veya yaralı) veya tedavideki değişiklikleri tespit, teşhis ve araştırma amaçlı yenilikçi biyomarker’lar (doku ve kan) geliştirmek, üretmek ve ticari kullanıma sunmak.
  • Sadece araştırma amaçlı klullanılabilecek, saygın dergilerdeki yayınlarla doğruluğu kanıtlanmış antikorları geliştirmek, üretmek ve ticari kullanıma sunmak.

 

Tamamlayıcı Misyon:

  • Endotelyumu hedefleyen yeni tanı ve tedavi çözümleri sunabilecek araştırma-geliştirme programları geliştirmek.

 

Lunginnov iki farklı grupta ürünler sunmaktadır:

  • “Sadece araştırma amaçlı” Ürünler: Vasküler yeniden modelleme (kanser, anjiyogenez, enflamasyon, sepsis, obezite) çalışmak üzere antikorlar, rekombinant proteinler, immunoassayler.
  • Tıbbi teşhis amaçlı ürünler:  Sepsis ve kanser ‘in teşhisi, seyri ve hasta takibinde kullanılabilen ELISA kitleri.

 

 Lunginnov SFRL üyesidir. (Tıbbi Amaçlı Teşhis Endüstrisi Sendikası).

 

www.lunginnov.com