Flash Player gerekli.

Get Adobe Flash player


 » Moleküler Biyoloji & Genetik
 

Gyrozen

 Mikro Santrifüjler
 Yüksek Hızlı Santrifüjler
 Çok Amaçlı Santrifüjler
 Düşük Hızlı Santrifüjler
 Vakumlu Santrifüjler
 Evaporatörler

 

GATC Biotech

 Sanger Dizi Analizi Servisi
 Yeni Nesil DNA Dizileme
 Biyoinformatik Hizmeti

 

BioBasic

 Biyokimyasallar
 Moleküler Biyoloji Kitleri
 PCR Ürünleri ve DNA,RNA Modifiye Enzimleri
 DNA ,RNA ,Protein İşaretleyicileri ve Klonlama Vektörleri
 Protein Arıştırma Ürünleri
 Kültür Besiyeleri
 Laboratuvar Sarf Malzemeleri
 Oligo Sentezi ve Rapt Primerler
 Gen Sentezi ve Hizmetleri
 Peptit Sentezi
 Standart DNA Dizi Analizi Hizmeti

 
 

Clontech

 Protein Interaksiyonu - Memeli İkili Hibrit Sistemi
 Protein Interaksiyonu - Yeast İkili Hibrit Sistemi
 Protein İnteraksiyonu - Yeast Transformasyon Kiti
 Protein İnteraksiyonu - Yeast Plazmid İzolasyon Kiti
 Protein İnteraksiyonu - Yeast Tek Hibrit Sistem
 Protein İnteraksiyonu - Yeast Media
 Protein Interaksiyonu - Co-İmunopresipitasyon
 Protein İnteraksiyonu - Doku- Spesifik Protein Ekstarktları
 Viral Transdüksiyon - Retroviral Transdüksiyon Aletleri
 Viral Transdüksiyon - Retroviral Vektör Sistemleri
 Viral Transdüksiyon - Retroviral Packaging
 Viral Transdüksiyon - Lentiviral Vektör Sistemleri
 Viral Transdüksiyon - Lentiviral Transdüksiyon Aletleri
 Viral Transdüksiyon - Lentiviral Packaging
 Viral Trandüksiyon - Adenoviral Vektör Sistemleri
 Viral Transdüksiyon - Adenoviral Transdüksiyon Aletleri
 Viral Transdüksiyon - Adenoviral Packaging
 Viral Transdüksiyon - Seçim Tablosu
 Transfeksiyon - siRNA Transfeksiyonu
 Transfeksiyon - Protein Transfeksiyonu
 Tranfeksiyon - Antibiyotik Seçim Marker & Plazmidleri
 Transfeksiyon - Plasmid Transfeksiyonu
 Transfeksiyon - Fetal Bovin Serum
 Transfeksiyon - Antibiyotik Seçimi
 İndüklenebilir Sistemler - Tet Sistemleri - Aksesuarlar
 İndüklenebilir Sistemler - Tet Systems - Legacy Products
 İndüklenebilir Sistemler - Tet Sistemleri - RNAi
 İndüklenebilir Sistemler -Tet Sistemleri - Tet-Express
 İndüklenebilir Sistemler - Tet Sistemleri - Tet-On 3G
 İndüklenebilir Sistemler - Tet Sistemleri - Seçim Tablosu
 İndüklenebilir Sistemler - İndüklenebilir Protein Kararlılığı
 İndüklenebilir Sistemler - Protein-Protein Etkileşimleri
 Floresan Proteinler - Adlandırılmış Floresan Proteinler
 Floresans Proteinler - Sinyal Transdüksiyonlar
 Floresan Protein Antikorları
 Floresan Proteinler
 Floresan Proteinler - İki Genin Ekspresyonu
 Floresan Proteinler - Kemilüminesans Bildiriler
 Klonlama - Seçim Tablosu
 Klonlama - Mutasyon ve Klonlama
 Klonlama Vektörleri
 Klonlama - Hücre Komponenti
 Klonlama Kitleri
 Klonlama Arttırıcı
 Protein - Baculovirus Ekspresyonu
 Protein- Bakteriyel Ekspresyon
 Protein - Reaktifler
 Protein - İşaretlenmiş olan Proteinleri Saptama
 Protein - GST- İşaretli Proteinlerin Pürifikasyonu
 Protein -His- İşaretli Proteinlerin Pürifikasyonu
 Protein - Myc- İşaretli Proteinlerin Pürifikasyonu
 Protein - DYKDDDDK - İşaretli Proteinlerin Pürifikasyonu
 Protein - Pürifiye Fosfo-& Glikoproteinler
 Protein - Antikor Pürifikasyon Resinleri
 Protein - Seçim Tablosu
 Hücre Biyolojisi - Pluripotent Kitleri
 Hücre Biyolojisi - RNA İnterferans
 Hücre Biyolojisi Kitleri
 Hücre Biyolojisi - Epigenetik Kitleri
 Hücre Biyolojisi- Apoptoz Kitleri
 cDNA - RNA
 cDNA - Suppression Subtractive Hybridization
 cDNA - RACE(Rapid Amplification of cDNA Ends)
 cDNA - Oligo Modifikasyon
 cDNA - mRNA Amplifikasyonu
 cDNA & Genomik DNA
 cDNA Sentez Kitleri
 cDNA Library Construction
 cDNA - Gen Ekspresyon Profillemesi
 PCR - Reverse Transcription Reaktifleri
 PCR Cleanup
 PCR - Mutasyon Reaktifleri
 PCR- Real Time qPCR Reaktifleri
 PCR - Proofreading PCR
 PCR - High Yield PCR Polimeraz
 PCR Reaktifleri & Aksesuarlar
 PCR Kit and Polimeraz Mix
 PCR - Direct PCR
 PCR - Liyofilize Master Mix
 PCR - Long PCR & GC Rich PCR
 PCR - High Fidelity PCR

 

TaKaRa

 PCR Ürünleri - PCR Enzim ve Kitleri
 PCR Ürünleri - Master Mix
 PCR Ürünleri - Genel PCR Ürünleri
 PCR Ürünleri - High Fidelity PCR
 PCR Ürünleri - Yüksek Performanslı PCR Ürünleri
 PCR Ürünleri - Yüksek Hızlı PCR Ürünleri
 PCR Ürünleri - Real Time (qPCR) Kitleri
 PCR Ürünleri - RT-PCR (Tek Basamaklı) ve RACE
 PCR Ürünleri - RT-PCR (Çift Basamaklı)
 PCR Ürünleri - Patojen Saptama ve Tarama Kitleri
 Real Time qPCR Kitleri - Primer Seti
 Real Time qPCR Kitleri - Probe Belirleme
 Real Time qPCR Kitleri - qPCR için RNA Ekstraksiyonu ve Protein Analizi
 Real Time qPCR Kitleri - SYBR Belirleme
 Real Time qPCR Kitleri - qPCR için Reaktifler
 Real Time qPCR Kitleri - Kaynaklar
 Protein Araştırmaları - Protein Saptama
 Protein Araştırmaları - Kaynaklar
 Protein Araştırmaları - Protein Katlanması ve Ekspresyonu
 Protein Araştırmaları - Protein Sekanslaması ve Analizi
 Protein Araştırmaları - Proteaz İnhibisyonu
 Moleküler Biyoloji Sarf Malzemeleri
 Moleküler Biyoloji - RNA, Protein ve DNA Ekstraksiyonu
 Moleküler Biyoloji - DNA İşaretleme Kitleri
 Moleküler Biyoloji - Nükleik Asitler
 Moleküler Biyoloji - Bitki Ürünleri
 Moleküler Biyoloji - Klonlama ve cDNA Sentezi
 Moleküler Biyoloji - Gen Transfer ve Ekspresyonu
 Moleküler Biyoloji - Restriksiyon Enzimleri
 Moleküler Biyoloji - Sekanslama, Mutagenez ve Mutasyon
 Epigenetik-DNA Preparation
 Epigenetik- DNA Metilasyon Analizi
 Epigenetik Ürünleri
 Epigenetik - Histon Modifikasyon Analizi
 Hücre Biyolojisi Kitleri -Alerji ve immünoloji
 Hücre Biyolojisi - Apoptoz Kitleri
 Hücre Biyolojisi - Kaynaklar
 Glikobiyoloji Enzimleri ve Reaktifleri
 Glikobiyoloji Kitleri
 Glikobiyoloji - Kaynakları
 IBL - Alzheimer Hastalığı
 IBL - Epigenetikler
 IBL - Metabolik Hastalıklar
 IBL - Sitokinler
 IBL - Hücre Adezyonu
 IBL - Kaynaklar
 Cihazlar